Format Laporan, Mekanisme, dan Borang Tugas Akhir

Photo_1582125485057

Berikut adalah :

  1. Format tugas akhir teknik industri UIN SUSKA RIAU. >> Format Laporan TUGAS AKHIR
  2. Mekanisme tugas akhir bagi mahasiswa/i Teknik Industri UIN SUSKA RIAU yang akan melaksanakan tugas akhir. >> mekanisme ta
  3. borang untuk kelengkapan tugas akhir >> Borang TA